Testata
Pentagramma
Nota Do Nota Re Nota Mi Nota Fa Nota Sol Nota La Nota Sol Nota La Nota Sol Nota Fa Nota Re Nota Do Nota Re Nota Do
Pedice Pedice Pedice Pedice