Testata
Pentagramma
Nota Re Nota Mi Nota Fa Nota Mi Nota Fa Nota Mi Nota Re Nota Mi Nota Fa Nota Mi Nota Re Nota La Nota Sol Nota Fa Nota Mi Nota Re Nota Mi Nota Sol Nota Fa Nota Mi Nota Re
Pedice Pedice Pedice Pedice