Testata
Pentagramma
Nota Si Nota Si Nota La Nota Sol Nota Mi Nota Si Nota La Nota Sol Nota Mi Nota Sol Nota Re Nota Re Nota Sol Nota Re Nota La Nota Sol
Pedice Pedice Pedice Pedice